Voor elk kind een mooie kerst!


JCI Xmas Box is een project van JCI Aalst, JCI Dendermonde en JCI Brugge.

Deze verenigingen slaan de handen in elkaar om kinderen, die in minder gunstige omstandigheden opgroeien, een mooi kerstgeschenk te kunnen aanbieden.

Hiertoe wordt een samenwerking opgezet met vzw 't Nest, vzw de Tondeldoos en Brugge Dialoogstad (vzw De Patio, vzw solidariteit met vluchtelingen, vzw Ûze Plekke en vzw Wieder) die zorgen voor een correcte toewijzing en verdeling van de geschenken.

Ontdek meer

Hoe werkt het!


Draag je steentje bij en stort een bedrag naar keuze te storten op rekeningnummber BE03 0688 9953 5284 (JCI Aalst). Wij kopen een mooi geschenk en zorgen ervoor dat jouw geschenk mooi ingepakt wordt en volgens leeftijdscategorie en opdeling jongen/meisje terechtkomt bij de vzw’s waarmee we samenwerken.

Of je koopt een nieuw geschenkartikel aan volgens je eigen gekozen budget en brengt dit cadeau binnen in één van de drop-off punten. Onderstaand vind je een overzicht terug, alsook de data waarop je met ons kan kennismaken tijdens één van onze acties aan de lokale speelgoedwinkels die ons project een warm hart toedragen.

Drop-off punten

Drop-off punten


Aalst

Bolton printerij, Onegem 97d, 9300 Aalst
Sleeplife, Gentsesteenweg 329, 9300 Aalst
Auping Plaza, Klein Parksken 2-4, 9300 Aalst

Brugge

ING, Fort Lapin 1 8000 Brugge
Fine Fleur, Gistelsesteenweg 74-76 8200 Brugge

Dendermonde

Tuf-Tuf, Heirbaan 274, 9200 Dendermonde
Zwembad Olympos, Leopold II-laan 18 a, 9200 Dendermonde

Gent

Axians, Gulden Sporenpark 35, 9820 Merelbeke, gebouw D 2de verdieping

Over Junior Chamber International (JCI)


Junior Chamber International is een wereldwijde organisatie die inzet op de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen tussen 18 en 40 jaar, die de ambitie hebben een leidinggevende rol op te nemen op professioneel vlak of in hun vrije tijdsactiviteiten. Hiertoe worden activiteiten opgezet zoals vormingen, projectwerking, netwerking en internationale ontmoetingen. Wereldwijd zijn zo’n 200.000 mensen lid van de organisatie. In België zijn er zo’n 1000 leden verspreid over een 45 tal afdelingen.
De afdelingen JCI Aalst, JCI Dendermonde en JCI Brugge tellen samen een 55-tal enthousiaste en ambitieuze jonge leden. Iedereen is welkom om ons team te komen versterken!

Meer informatie over JCI Aalst, JCI Dendermonde en JCI Brugge

Steun ons project door een vrije gift te storten op rekeningnummer BE03 0688 9953 5284.

of via mobile ...

payconiq

Goede doelen


vzw 't Nest Aalst

’t Nest VZW staat voor Naschools Educatief Sociaal Trefcentrum. VZW ’t Nest (sinds 1984) is in hoofdzaak een laagdrempelig vrijwilligersinitiatief voor begeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun gezinnen. De kinderen worden opgevangen na de schooluren en gaan 's avonds naar huis. Tijdens schoolvakanties is ’t Nest open in de namiddag, jaarlijks is er een “kamp”. We werken zowel met het kind als met de ouder(s), zo kunnen we de draagkracht van de gezinnen verhogen en de kinderen meer kansen geven om volwaardig te kunnen leven in onze maatschappij. We trachten door onze werking de "kansarmoedespiraal" voorgoed te doorbreken.
meer info

vzw De tondeldoos

Kinderfonds 'De Tondeldoos' wil de strijd aangaan tegen armoede en sociale uitsluiting. Hierbij staat het kind centraal. Wij zijn actief in de stad Dendermonde, inclusief de 7 fusiegemeenten. Onze doelgroep zijn de kinderen binnen kansarme gezinnen. Natuurlijk is een kind onlosmakelijk verbonden met het gezin waarin het opgroeit. Als een gevolg hiervan is de focus eveneens gericht op deze, soms jonge, gezinnen.
meer info

vzw de patio

De Patio is een vzw binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Binnen jeugdhulp De Patio zijn er vijf soorten hulpverlening verspreid over de diverse afdelingen (De Schoor, De Kerseboom, Cruushove, ‘t Groot Hersberge, Kleine Dennen, Kamertraining Brugge en HerKern). De diverse afdelingen willen een antwoord bieden aan de hulpvragen van jongeren en hun omgeving. De Patio vertrekt daarbij vanuit de kracht van de mensen.
meer info

vzw Wieder

Vzw Wieder is een Brugse vereniging waar armen het woord nemen. De basiswerking is bedoeld als lage-instap-drempel en omvat een vijftal dingen: ontmoetingsnamiddag, huisbezoeken, ontspanningsactiviteiten, gespreksgroep, vrijwilligerswerking. Deze vzw wil mensen in armoede laten samenkomen met mensen die niet in armoede leven, ze vorming en informatie geven, in dialoog laten gaan met de samenleving en het beleid… Daarnaast wordt ook blijvend gezocht naar mensen in armoede.
meer info

vzw Ûze Plekke

Ûze Plekke is een welzijnsschakel waar mensen elkaar ontmoeten en één groep vormen op basis van gelijkwaardigheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen in (financiële) armoede en andere. Elke mens heeft zijn vorm van armoede. Naast financiële armoede zijn er vele andere vormen: eenzaamheid, gebrek aan erkenning, depressie, gemis aan geborgenheid, lichamelijke beperking of ziekte, rouw en verlies, relatieproblemen, afwijzing omwille van seksuele geaardheid of ras of cultuur… Op regelmatige momenten is er een ontmoetingsavond waar informatie gedeeld wordt omtrent thema’s die hen aanbelangen, maar er is vooral veel ruimte voor het ‘op verhaal komen’ en het met elkaar delen van zorgen en vreugdes. De problematiek van armoede wordt niet alleen intern besproken maar we treden er ook mee naar buiten. Zo willen wij ook de beleidsmensen ervoor wakker maken en hopen wij dat ze er werk van maken om armoede in onze samenleving te bestrijden.
meer info

werkgroep solidariteit met vluchtelingen

Dit is een werkgroep die zich inzet voor het onthaal en de noden van vluchtelingen in Assebroek. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers. Ze ondersteunen de nieuw aangekomen vluchtelingen: bekijken wat hun noden zijn, informeren hen over de woonomgeving, winkels, openbaar vervoer, scholen, jeugdbeweging, enz.
meer info

Let's Get In Touch!


Heb je toch nog meer info nodig dan kan je ons steeds bereiken via ...


Sponsors!

mijn kapitaal fff design tuf tuf speelgoed winkel fox et compagnie steam factory biovita